หน้าแรก
บุคลากร
      อาจารย์ประจำ
      อาจารย์พิเศษ
      เจ้าหน้าที่
 ปฏิทินวิชาการ
ประกาศ
      สำหรับอาจารย์
      สำหรับนิสิต
      สำหรับศิษย์เก่า
 ดาวน์โหลดเอกสาร
      ปริญญานิพนธ์
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
      สัมมนาเทคโนโลยีฯ
      สื่อการเรียนการสอน
 ระบบนัดหมายอาจารย์
 ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์
 การประกันคุณภาพ
 แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ
 คุณธรรมจริยธรรมนิสิตIT
 ทุนการศึกษา
 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
         
         
         
         
         
         
         
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
        
                                                                                                                       [ Back ]    
   การทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุกแขนงวิชา)
          การเตรียมตัวเข้าสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์   รายละเอียด   
          สิ่งที่ต้องทำหลังจากสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านแล้ว   รายละเอียด   
          การเตรียมตัวเข้าสอบป้องกันปริญญานิพนธ์   รายละเอียด   
................................................................................................
 
         17/05/2556  กำหนดสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 26   ที่นี่    
               11/05/2556  กำหนดสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 38  ที่นี่    
               11/05/2556  เลื่อน!! สอบป้องกันฯครั้งที่ 25 ของวันพุธที่ 15 และศุกร์ที่ 17 พ.ค. 56 ที่นี่  
               05/03/2556  กำหนดสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 25  ที่นี่      
               05/03/2556  กำหนดสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 37  ที่นี่     
               14/02/2556  รายชื่อนิสิตที่ส่งเอกสารขอสอบป้องกันฯ ไม่ครบถ้วน  ที่นี่   
               12/12/2555  ประกาศการสอบป้องกันฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555   รายละเอียด   
               01/10/2555  กำหนดสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)   ที่นี่  
               10/09/2555  กำหนดสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 36 (เพิ่มเติม)   ที่นี่     
               16/07/2555  ขอพบนิสิตที่มีชื่อสอบป้องกันฯครั้งที่ 24 และสอบหัวข้อฯครั้งที่ 36 ดังต่อไปนี้   
               13/07/2555  กำหนดสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 24   ที่นี่          
               12/07/2555  กำหนดสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 36    ที่นี่   
               27/03/2555  เลื่อน!! สอบป้องกันฯ ของวันที่ 28 และ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้  รายละเอียด 
               23/03/2555  กำหนดส่งเอกสารขอสอบป้องกันฯ เทอม 2/2554 (ยกเว้นนิสิตรหัส 52)  ที่นี่     
               08/03/2555  กำหนดสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 23   ที่นี่     
               08/03/2555  กำหนดสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 35    ที่นี่    
               23/01/2555  เลื่อน!! สอบป้องกันฯ ของวันพุธที่ 25 ม.ค.54 ไปเป็นวันพุธที่ 29 ก.พ. 55   
               23/01/2555  เลื่อน!! สอบหัวข้อฯ ของวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.54 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 55   
               19/01/2555  เลื่อน!! สอบหัวข้อฯ ของวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.54 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 55   
               04/01/2555   เลื่อน!! กำหนดสอบป้องกันฯ ครั้งที่ 22 (บางส่วน)   รายละเอียด  
 
 
 
................................................................................................
 
  !! Update!!  ตัวอย่างปริญญานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์   ที่นี่   
 
................................................................................................
 
 
 
 
Copyright 2008 Department of Information Technology All rights reserved.