ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียน  1/2553
  ปฏิทินวิชาการ
07/06/2553   เปิดภาคเรียนที่ 1/2553 ภาคปกติ และ ภาค กศ.พ.  
27/06/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่คณะ (2/2552 ของภาคปกติ และ ภาคฤดูร้อน/2552 ของภาคกศ.พ.)  
04/07/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553  
26/07/2553   หยุดวันอาสาฬหบูชา ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.  
27/07/2553   หยุดวันเข้าพรรษา ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.  
12/08/2553   หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.  
05/09/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553  
24/09/2553   วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 ภาคปกติ และเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอพักการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2553  
26/09/2553   วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 ภาค กศ.พ.  
27/09/2553 - 03/10/2553   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 ภาค กศ.พ.  
04/10/2553 - 08/10/2553   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 ภาคปกติ  
01/10/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอพักการเรียน ที่ 1/2553 ภาค กศ.พ.  
01/11/2553   เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2553  
   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคปกติ
27/09/2553   ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 (หยุดวันอาสาฬหบูชา)  
28/09/2553   ชดเชยแทนวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 (หยุดวันเข้าพรรษา)  
29/09/2553   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)  
   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคพิเศษ (วันเสาร์ เวลา 17.15-20.40 น.)
17/07/2553   ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม  
24/07/2553   ชดเชยแทนวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม  
31/07/2553   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)  
.............................................................................