ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียน  2/2552
ปฏิทินวิชาการ
02/11/2552   เปิดภาคเรียนที่ 2/2552 ภาคปกติ และภาค กศ.พ.  
08/11/2552   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนเกิน (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
15/11/2552   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2552 (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
29/11/2552   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552 (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
05/12/2552   หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาคกศ.พ.)  
07/12/2552   หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หยุดเฉพาะภาคปกติ)  
10/12/2552   หยุดวันรัฐธรรมนูญ (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
31/12/2552   หยุดวันสิ้นปี (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
01/01/2553   หยุดวันขึ้นปีใหม่ (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
02/01/2553 - 03/01/2553   หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (ภาคกศ.พ.)  
31/01/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนภาคเรียนที่ 2/2552 (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)  
19/02/2553   วันสุดท้ายการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2552 ของภาคปกติ และเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักการเรียน
21/02/2553   วันสุดท้ายการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2552 ของภาคกศ.พ.  
22/02/2553 - 28/02/2553   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2552 ภาค กศ.พ.  
26/02/2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักการเรียนที่ 2 /2552 ของภาค กศ.พ.  
01/03/2553 - 05/03/2553   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2552 ภาคปกติ  
08/03/2553   เปิดเรียนภาคเรียน ฤดูร้อน/2552  
กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคปกติ
22/02/2553   ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 (หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา)  
23/02/2553   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)  
24/02/2553   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552 (หยุดวันสิ้นปี)  
25/02/2553   ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 (วันขึ้นปีใหม่)  
กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคพิเศษ (วันเสาร์ เวลา 17.15-20.40 น.)
12/12/2552   ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)เวลา 08.30-12.00 น.  
19/12/2552   ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา) เวลา 12.50-16.20 น.  
26/12/2552   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)  
09/01/2553   ชดเชยแทนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552 (หยุดวันสิ้นปี)  
16/01/2553   ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 (วันขึ้นปีใหม่)  
23/01/2553   ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553 (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) เวลา 08.30-12.00 น.  
30/01/2553   ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2553 (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) เวลา 12.50-16.20 น.  
06/02/2553   ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) เวลา 08.30-12.00 น.  
13/02/2553   ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) เวลา 12.50-16.20 น.  
20/02/2553   ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) เวลา 16.30-20.00 น.