ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียน  2/2553
  ปฏิทินวิชาการ
จันทร์ที่ 1 พ.ย.2553   เปิดภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.  
ศุกร์ที่ 12 พ.ย.2553   วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาคเรียนที่คณะ 1/2553 ภาคปกติ
อาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2553  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาคเรียนที่คณะ 1/2553 ภาคกศ.พ. 
อาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2553  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 (ภาคปกติ และภาคกศ.พ.)
อาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.2553  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาคกศ.พ.) 
จันทร์ที่ 6 ธ.ค.2553  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.)  
ศุกร์ที่ 10 ธ.ค.2553  หยุดวันรัฐธรรมนูญ (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.)  
ศุกร์ที่ 31 ธ.ค.2553  หยุดวันสิ้นปี (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.) 
เสาร์ที่ 1 ม.ค.2554  หยุดวันขึ้นปีใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.) 
วันที่ 2-3 ม.ค.2554  หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.) 
จันทร์ที่ 31 ม.ค.2554  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนภาคเรียนที่ 2/2553 (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.)   
พฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 2554  วันสุดท้ายการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2553 ของภาคปกติ และเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอพักกาีรเรียน
ศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2554  หยุดวันมาฆบูชา (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ.)
อาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2554  วันสุดท้ายการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2553 ของภาคกศ.พ.
23 ก.พ.-1 มี.ค. 2554  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ภาค กศ.พ.
ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ขอพักการเรียนที่ 2/2553 ของภาค กศ.พ.
28 ก.พ.และ 1-4 มี.ค. 2554  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคปกติ  
จันทร์ที่ 7 มี.ค.2554  เปิดภาคเรียนฤดูร้อน / 2553  
   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคปกติ
จันทร์ที่ 21 ก.พ. 2554  ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. 2553 (หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)  
อังคารที่ 22 ก.พ. 2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 2553 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)  
พุธที่ 23 ก.พ. 2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 2553 (หยุดวันสิ้นปี)
พฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 2554  ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 3 ม.ค. 2554 (หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่)
ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2554 (หยุดชดเชยวันมาฆบูชา)
   กำหนดวันเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคกศ.พ. (วันเสาร์ เวลา 17.15-20.40 น.)
เสาร์ที่ 4 ธ.ค.2553  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. 2553 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์ที่ 11 ธ.ค.2553  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. 2553 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) เวลา 12.50 - 16.20 น.
เสาร์ที่ 18 ธ.ค.2553  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. 2553 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) เวลา 16.30 - 20.00 น.
เสาร์ที่ 25 ธ.ค.2553  ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. 2553 (หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) เวลา 17.15 - 20.40 น.
เสาร์ที่ 8 ม.ค.2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 2553 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ) เวลา 17.15 - 20.40 น.
เสาร์ที่ 15 ม.ค.2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 2553 (หยุดวันสิ้นปี) เวลา 17.15 - 20.40 น.
เสาร์ที่ 22 ม.ค.2554  ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 1 ม.ค. 2554 (หยุดวันขึ้นปีใหม่) เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์ที่ 29 ม.ค.2554  ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 1 ม.ค. 2554 (หยุดวันขึ้นปีใหม่) เวลา 12.50 - 16.20 น.
เสาร์ที่ 5 ก.พ.2554  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.2554(เทศกาลวันขึ้นปีใหม่)เวลา 08.30 - 12.00 น
เสาร์ที่ 12 ก.พ.2554  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.2554(เทศกาลวันขึ้นปีใหม่)เวลา 12.50 - 16.20 น
เสาร์ที่ 19 ก.พ.2554  ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 2 ม.ค.2554(เทศกาลวันขึ้นปีใหม่)เวลา 16.30 - 20.00 น
จันทร์ที่ 21 ก.พ.2554  ชดเชยแทนวันจันทร์ที่ 3 ม.ค.2554(หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่)เวลา 17.15 - 20.40
อังคารที่ิ 22 ก.พ.2554  ชดเชยแทนวันศุกร์ที่ 18 ก.พ.2554(หยุดชดเชยวันมาฆบูชา่)เวลา 17.15 - 20.40
.............................................................................