คำค้น   สถานะ:

จัดเรียงตาม เรียงจาก หน้าละ รายการ


1 of 23 ถัดไป
ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา ร้านหมูคอมพิวเตอร์
[เอกสาร] (นางสาวนุจรี รักเพ็ชร์ นายสถาพร สำราญ)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์08/03/2556
ระบบการจองเฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษา บริษัทตรีศิลป์เฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด
[เอกสาร] (นายสมพร ชื่อนแพร นางสาวดารัตน์ วรรณรัตน์)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์22/02/2556
ระบบจัดการห้องสมุด : กรณีศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
[เอกสาร] (นายชลากร สุดกระโทก นายชัยชาญ อิงควรานนท์)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์15/02/2556
การพัฒนาเกมส์รถแข่งด้วย J2ME[เอกสาร] (นายศักดิ์สิทธิ์ กิจการประสพผล )
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์15/02/2556
ระบบจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท B Y Co., Ltd.
[เอกสาร] (นางสาวอวยพร แพงสาย นางสาวอธิชา เสริมศิริมงคล)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์14/02/2556
ระบบร้านขายสมุนไพรออนไลน์ : กรณีศึกษา ร้านเจี๊ยบสมุนไพร
[เอกสาร] (นางสาวศิรินภา บุณฟู นางสาวปัทมา เมืองชัย)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์29/01/2556
ระบบจัดการร้านอาหาร[เอกสาร] (นายธีรพงศ์ ชูชื่น นายจิรรัฐ ศรีโชค)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์29/01/2556
ระบบจัดการร้านดูแลรักษารถยนต์[เอกสาร] (นายศุวศิน ใจเรือน นายบุญนำ สิงห์ทอง)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์23/01/2556
ระบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะ[เอกสาร] (นางสาวพรทิพย์ คืนผล นางสาวภัทราภรณ์ หาพา)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์09/01/2556
ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจร้านตัดชุดยูนิฟอร์มพยาบาลออนไลน์
[เอกสาร] (นางสาวนันทกา ราศี นายวรวุฒิ จันทร์ผล)
อนุมัติเล่มปริญญานิพนธ์08/01/2556